Slovenski avto leta 2024

1. Izbor Slovenski avto leta 2024 organizira devet slovenskih medijev, ki se ukvarjajo s poročanjem in predstavljanjem avtomobilov.

Ti so: Avto magazin, Avtomobilizem.com, Atmosferci, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, RTV Slovenija (Radio Val 202 in TV oddaja Avtomobilnost), Siol.net in Večer (Večer in Avtomanija).

2. V izboru za Slovenski avto leta 2024 lahko sodelujejo modeli novih avtomobilov, ki so prišli na slovenski trg v letu 2023 in je bilo do 30. novembra 2023 registrirano najmanj 25 primerkov. Za ugotavljanje veljajo podatki o registraciji MNZ.

Izključno pristojnost za določanje o tem, kateri avtomobili lahko sodelujejo v izboru Slovenski avto leta 2024, ima vodstvo izbora, ki ga sestavlja po en predstavnik vsake sodelujoče medijske hiše. V izbor lahko pridejo samo novi modeli avtomobilov, ne pa tudi nove karoserijske različice ali novi motorji oziroma drugi sklopi avtomobila ali pa le neznatne prenove. V tekočem letu 2023 ob začetku razpisa izbora za Slovenski avto leta 2024 (1. maja 2023) predvidevamo okvirni seznam sodelujočih avtov v izboru:

BMW SERIJA 7/i7

BMW 5/i5

CITROEN C4 X/ëC4 X

HYUNDAI IONIQ 6

HYUNDAI KONA

JEEP AVENGER

KIA NIRO

LEXUS RX

MERCEDES-BENZ GLC

MERCEDES-BENZ RAZRED E

MG 4

MITSUBISHI ASX

PEUGEOT 408

RENAULT AUSTRAL

RENAULT ESPACETOYOTA C-HR

TOYOTA PRIUS

VOLKSWAGEN ID.BUZZ

Seznam se lahko glede na prihod novosti na slovenski trg še spremeni, zadnja možnost vključitve na seznam je 3. november 2023.

3. V prvem delu izbora Slovenski avto leta 2024 uredništva v izboru sodelujočih medijev izberejo pet finalistov. Vsako uredništvo s spiska sodelujočih modelov avtomobilov izbere pet finalistov. Če ima določena znamka v izboru več modelov avtomobilov, vsako uredništvo lahko glasuje za le en model ene znamke. Vsak izbrani avto dobi eno točko. Pet avtomobilov z največjim številom številom točk se uvrsti v finale.

Če imata na petem mestu dva (ali več) avtomobilov enako število točk, se izvede drugi krog glasovanja zgolj med avtomobili, ki si delijo peto mesto. Pri tem morajo uredništva upoštevati svoj prvotni izbor – če je uredništvo prvič glasovalo za model avta, ki si deli peto mesto, mora zanj glasovati tudi v drugem krogu glasovanja. Na peto mesto (in v finale) se uvrsti model avtomobila, ki je v ponovljenem glasovanju dobil več točk.

Če tudi v drugem krogu ne pride do rezultata, se o finalistu opravi žreb. Žreb opravi predsednik izbora ob navzočnosti najmanj dveh članov vodstva izbora Slovenski avto leta 2024.

Vrstni red finalistov se objavi po abecednem vrstnem redu polnih imen finalistov (ime znamke in modela).

Prvi krog glasovanja za določitev finalistov se opravi 1. decembra 2023, morebitni drugi krog pa najpozneje do 3. decembra 2023.

4. 4. V drugem delu izbora o Slovenskem avtu leta 2024 glasujejo tako bralci, poslušalci in gledalci vseh sodelujočih uredništev kot tudi vsa sodelujoča uredništva. Ko je znanih pet finalistov, o njih glasujejo bralci, poslušalci in gledalci vseh sodelujočih uredništev tako, da dajo svoj glas enemu izmed finalistov. Glasovanje poteka tako prek tiskanih glasovnic kot prek spletnih glasovnic. Pri glasovanju s tiskano glasovnico veljajo samo originalne glasovnice izrezane iz tiskanih medijev in poslane na naslov posameznega uredništva. Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat v tednu z istega naslova elektronske pošte.

Glasovanje se začne po objavi finalistov in traja do 5. januarja 2024 do 23.59. Pri tiskanih glasovnicah se upoštevajo vse glasovnice, ki prispejo v posamezno uredništvo do vključno 5. januarja 2024.

Finalist, ki dobi največje število glasov (tako prek elektronskih kot tiskanih glasovnic), si s prvim mestom zagotovi 6 točk v finalnem glasovanju. Finalist, ki osvoji drugo mesto, dobi štiri točke, tretji tri točke, četrti dve točki in peti eno točko. Če imata dva finalista enako število glasov, si delita mesto in oba dobita enako število točk za določeno mesto.

5. Za Slovenski avto leta 2024 med finalisti glasujejo tudi vsa sodelujoča uredništva po sistemu

6 točk za prvo mesto, 4 točke za drugo mesto, tri točke za tretje mesto, dve točki za četrto mesto in ena točka za peto mesto. Tabela za glasovanje je sestavljena po že omenjenem abecednem vrstnem redu finalistov. Finalist, ki zbere največjo število točk, dobi naslov Slovenski avto leta 2024. Če imata dva finalista enako število točk, o zmagovalcu odloči večje število boljših mest. Če tudi po tem merilu ni mogoče določiti zmagovalca, zmaga finalist, ki je dobil večje število glasov v glasovanju bralcev, poslušalcev in gledalcev. Po teh merilih se določi tudi vrstni red, če pride do izenačenega števila točk na naslednjih mestih.

Če avtomobilski novinar sodeluje z več uredništvi, ki sodelujejo v izboru Slovenski avto leta 2024, lahko v celotnem izboru glasuje le v enem uredništvu, vodstvo izbora pa mora biti z njegovo odločitvijo seznanjeno pred začetkom glasovanja.

Prireditev z glasovanjem v finalu izbora vodstvo organizira v začetku leta 2024.

6. Uredništva sodelujočih medijev glasujejo v skladu z merili izbora. Ta so: oblika avtomobila, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev, primernost za slovenski avtomobilski trg. Pri glasovanju upoštevajo vsa merila izbora, razporeditev glede pomembnosti pa je prepuščena preudarku posameznih glasovalcev.

7. Nobeno uredništvo ali posameznik zaradi svojega glasovanja ne sme čutiti nikakršnih posledic. V primeru suma kakršnegakoli tovrstnega dejanja, se skuša najprej s pogovorom razrešiti sporno situacijo. Če to ni mogoče, si vodstvo izbora pridružuje uporabiti vsa sredstva za zaščito svojih interesov in interesov sodelujočih medijev.

8. Prireditelj lahko ob glasovanju gledalcev, bralcev in poslušalcev o izboru za Slovenski avto leta 2024 organizira tudi podelitev nagrad in nagradno žrebanje, ki se opravi v sklopu zaključne prireditve.

9. Prvouvrščeni avto prejme skulpturo Slovenski avto leta v prehodno last za dobo enega leta

– do 31. 12. 2024, manjšo skulpturo in diplomo pa v trajno last.

10. Finalisti izbora Slovenski avto leta 2024 lahko uporabljajo naziv Finalist izbora Slovenski avto leta 2024 od razglasitve finalistov 1. decembra 2023 do prireditve, na kateri bo izbran novi Slovenski avto leta 2024. O uporabi logotipa Finalist za Slovenski avto leta 2024 vsak od finalistov sklene dogovor s prireditelji izbora.

11.Zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2024 ima pravico uporabljati naslov v letu 2024. O uporabi logotipa Slovenski avto leta 2024 zmagovalec sklene dogovor s prireditelji izbora.

12. Izključno pravico do razlage teh pravil ima vodstvo izbora Slovenski avto leta 2024. Vsaka druga pravna pot je izključena.

Blaž Poženel, predsednik izbora

Slovenski avto leta 2024

Ljubljana, 27. 11. 2023

Pogoji nagradnega žrebanja

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Publimedia, d. o. o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Publimedia, d. o. o.,  ne zaračunava.

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Publimedia, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(4) Vsak posameznik lahko sodeluje z originalnimi glasovnicami neomejeno, s spletno glasovnico pa enkrat v enem tednu.

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na www.slovenskiavtoleta.si.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre sovpada z začetkom glasovanja za Slovenski avto leta 2024. Nagradna igra poteka v sodelovanju  z mediji in sicer: Atmosferci, Avto magazin, Avtomobilizem.com, Delo in Slovenske Novice, Dnevnik in Nedeljski, Motorevija AMZS, Siol, RTV Slovenija (Avtomobilnost TV Slovenija in Val 202 Radia Slovenija) ter Večer in Avtomanija.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri oz. pogoje, ki so objavljeni na spletni strani družbe Publimedia, d. o. o., http://www.slovenskiavtoleta.si/.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradne igre v medijih ali jih ni izpolnil pravočasno.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator nagrado podeli v dobrodelne namene.

NAGRADE

 1. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na internetni strani Slovenski avto leta 2024 in lahko tudi v sodelujočih medijih, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan finalne prireditve nagradne igre v prostorih, kjer bo finalna prireditev.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

(1) Organizator nagradne igre nagrajenca obvesti o prejemu nagrade in sicer na poštni naslov, ki ga je ob pričetku nagradne igre posredoval udeleženec. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi v sodelujočih medijih.

(3) Seznam nagrajencev je objavljen takoj po razpisani nagradni igri na spletni strani organizatorja in lahko tudi v sodelujočih medijih.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.

Če nagrajenec v sedmih dneh po pozivu ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno, kraj prevzema po naknadnem dogovoru z organizatorjem. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

(1) Organizator Publimedia, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(2) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja o nagradi, pridobitve davčne številke in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • letnica rojstva (za potrditev polnoletnosti udeleženca nagradne igre).

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(5) Uporabniki podatkov so predstavnik organizatorja, ki je odgovoren za zbiranje in urejanje podatkov o nagrajencih, finančni referent, ki podatke obdeluje in posreduje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter odgovorna oseba za dostavo nagrad.

(6) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro na naslov iz 1. odstavka 7. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani http://www.slovenskiavtoleta.si/ in lahko tudi v sodelujočih medijih.

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov info@slovenskiavtoleta.si.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@slovenskiavtoleta.si

Ljubljana, 128. 11. 2023

Publimedia, d. o. o.

 

 

Podrobna opredelitev nagrade podjetja Goodyear:

(1)        Nagrada, ki jo prejme nagrajenec je  komplet zimskih pnevmatik Goodyear, po izbiri nagrajenca, glede na znamko in model avtomobila, ki je v lasti nagrajenca. Vrednost kompleta izbranih zimskih pnevmatik je odvisna od velikosti palcev le-teh.

(2)        Nagrajenec je seznanjen, da je pogoj za prevzem nagrade predložitev prometnega dovoljenja in homologacijskega lista avtomobila, katerega lastnik je. V kolikor nagrajenec ni lastnik avtomobila, lahko nagrado ne glede na določbo 3. točko 5. člena pravil odstopi ožjemu polnoletnemu družinskemu članu (mož, žena, otrok). Z odstopom in sprejemom nagrade iz strani družinskega člana le-ta postane nagrajenec nagradne igre.

(3)        Nagrado posameznemu nagrajencu v roku 90 dni od končane nagradne igre podeli Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o in se s posameznim nagrajencem dogovori za prevzem nagrade oz. nagrado pošlje po pošti na nagrajenčev naslov. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

 

Podrobna opredelitev nagrade podjetja Robeta:

Nagrada zajema: 7 dnevni najem avtodoma Robeta Adonis (6 nočitev); število oseb: do 4; omejitev do 400 km/dan; v nagrado ni vključeno gorivo; 24/7 podpora in pomoč pri uporabi; vključeno obvezno in kasko zavarovanje + avto asistenca; osnovno oprema za kamping (posoda, plinska jeklenka, miza in 4x stoli itd.).

Nagrado je mogoče izkoristiti med 1. marcem in 31. julijem 2024.

 

Podrobna opredelitev nagrade Grmovškovega doma na Kopah:

Nagrada zajema: 2 nočitvi v Grmovškovem domu Kope; 2x polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja); poletni paket doživetij; 1x vstop v adrenalinski park Kope; 1x vstop na sprehod med krošnjami; 1x vozovnica za Bike park Kope; 1x najem električnega kolesa (3h); Brezplačno parkirišče.

Nagrado je mogoče izkoristiti med 1. junijem in 31. septembrom 2024.