Pravila izbora Slovenski avto leta 2022

1) Izbor Slovenski avto leta 2022 organizira devet slovenskih medijev, ki se ukvarjajo s poročanjem in predstavljanjem avtomobilov.

Ti so: Motorevija AMZS, RTV Slovenija (Radio Val 202 in TV oddaja Avtomobilnost), Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Siol.net, Komotar Minuta, Avto magazin in Evo.

2) V izboru za Slovenski avto leta 2022 lahko sodelujejo modeli novih avtomobilov, ki so prišli na slovenski trg v letu 2021 in je bilo do 30. novembra 2021 registrirano najmanj 25 primerkov. Za ugotavljanje registracije veljajo podatki o registraciji MNZ.

Izključno pristojnost za določanje o tem, kateri avtomobili lahko sodelujejo v izboru Slovenski avto leta 2022, ima vodstvo izbora, ki ga sestavlja po en predstavnik vsake sodelujoče medijske hiše. V izbor lahko pridejo samo novi modeli avtomobilov, ne pa tudi nove karoserijske različice ali novi motorji oziroma drugi sklopi avtomobila. V tekočem letu 2021 so se na seznam sodelujočih avtov v izboru Slovenski avto leta 2022 uvrstili:

V tekočem letu 2020 so se na seznam sodelujočih avtov v izboru Slovenski avto leta 2021 uvrstili:

AUDI Q4 E-TRON
CITROËN C4
DACIA SANDERO
FIAT 500 E
HYUNDAI BAYON
MERCEDES-BENZ RAZRED C
NISSAN QASHQAI
OPEL MOKKA
RENAULT MEGANE CONQUEST
ŠKODA ENYAQ
TESLA MODEL Y
TOYOTA HIGHLANDER
TOYOTA YARIS CROSS
VOLKSWAGEN ID.4
VOLKSWAGEN CADDY

3) Izbor Slovenski avto leta 2022 poteka tako, da najprej glasujejo bralci in poslušalci vseh sodelujočih medijev. Vsak sodelujoči medij mora najmanj dvakrat objaviti glasovnico oziroma omogočiti glasovanje prek spleta. Glasovnica je enotno oblikovana in mora biti tako tudi objavljena v tiskanih oziroma drugih medijih (internet). Pri tiskanih glasovnicah je veljavna samo originalna glasovnica, pri internetnih glasovnicah je dovoljeno glasovanje enkrat na teden z enega naslova elektronske pošte na medij.

V vsakem mediju bralci ali poslušalci glasujejo posebej. Avto, ki dobi v posameznem mediju največ glasov, dobi 6 točk, drugi 4, tretji 3, četrti 2 in peti 1 točko. Glasovanje bralcev, gledalcev in poslušalcev prek internetne glasovnice se začne v četrtek, 30. septembra 2021 ob 20.30 in traja do vključno torka, 30. novembra 2021, 23.59. Za tiskano glasovnico se šteje, da je glasovnica veljavna, če v posamezno uredništvo po pošti prispe do 30. novembra 2021.

V finale se uvrsti pet avtomobilov. Avto, ki v posameznem uredništvu prejme največ glasov, dobi 6 točk, avto, ki je na drugem mestu po številu glasov, dobi 4 točke, avto, ki je na tretjem mestu, dobi 3 točke, avto, ki je na četrtem mestu, dobi 2 točki, in avto, ki je na petem mestu, dobi 1 točko. Če dva avtomobila dobita enako število glasov, dobita število točk, ki pripada mestu, na katerega se uvrstita. Po seštevku glasovanj v vseh uredništvih po sistemu točkovanja 6-4-3-2-1 se v finale uvrsti pet avtomobilov, ki zberejo največ točk.

V finalu lahko vsaka znamka sodeluje z zgolj enim modelom. Če se v finale uvrstita dva modela iste znamke, v finalu sodeluje le bolje uvrščeni model.

Če imata dva avtomobila v glasovanju bralcev, gledalcev in poslušalcev enako število točk, je boljši tisti, ki je dobil več glasov (v absolutnem številu) bralcev, gledalcev in poslušalcev.

Glasovanje bralcev in poslušalcev je izključno namenjeno bralcem in poslušalcem sodelujočih medijev. Vsakršno nespoštovanje tega pravila bo vodstvo izbora kaznovalo, lahko tudi z izključitvijo avtomobila iz izbora Slovenski avto leta 2022, če je bilo zanj ugotovljeno nespoštovanje tega pravila.

4) V finalnem izboru sodelujejo uredništva sodelujočih medijev. Prvih pet avtomobilov v finalni izbor prinese ustrezno število točk glede na dosežen vrstni red v glasovanju bralcev in poslušalcev: prvouvrščeni avto 6, drugo uvrščeni 4, tretjeuvrščeni 3, četrto uvrščeni 2 in peto uvrščeni 1 točko. Te točke se upoštevajo tudi v končnem seštevku. Uredništva sodelujočih medijev glasujejo o finalistih na finalu izbora Slovenski avto leta 2022. Uredništvo lahko glasuje za določen avto, če ga je preskusilo v vožnji. Če avtomobila ni preskusilo v vožnji, mu lahko dodeli le minimalno število točk. Glasovanje poteka po sistemu 6 točk za prvo mesto, 4 za drugo…. eno točko za peto mesto. Avto, ki zbere največ točk, dobi naziv Slovenski avto leta 2022. V primeru enakega števila točk zmaga avto, ki je zbral več boljših mest, če pa tudi to ne zadošča, pa tisti, ki je v glasovanju bralcev dobil večje število glasov.

5) Uredništva sodelujočih medijev glasujejo v skladu z merili izbora. Ta so: oblika avtomobila, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev, primernost za slovenski avtomobilski trg. Pri glasovanju upoštevajo vsa merila izbora, razporeditev glede pomembnosti pa je prepuščena preudarku posameznih glasovalcev.

6) Nobeno uredništvo ali posameznik zaradi svojega glasovanja ne sme čutiti nikakršnih posledic. V primeru suma kakršnegakoli tovrstnega dejanja se skuša najprej s pogovorom razrešiti sporno situacijo. Če to ni mogoče, si vodstvo izbora pridružuje uporabiti vsa sredstva za zaščito svojih interesov in interesov sodelujočih medijev.

7) Prireditelj lahko ob glasovanju gledalcev, bralcev in poslušalcev o izboru za Slovenski avto leta 2022 organizira tudi podelitev nagrad in nagradno žrebanje, ki se opravi v sklopu zaključne prireditve.

8) Prvouvrščeni avto prejme skulpturo Slovenski avto leta v prehodno last za dobo enega leta – do 31. 12. 2022, manjšo skulpturo v trajno last in diplomo.

9) Finalisti izbora Slovenski avto leta 2022 lahko uporablja naziv Finalist izbora Slovenski avto leta 2022 od razglasitve finalistov 2. decembra 2021 do prireditve, na kateri bo izbran novi Slovenski avto leta 2022. O uporabi logotipa Finalist za Slovenski avto leta 2022 vsak od finalistov sklene dogovor s prireditelji izbora.

10) Zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2022 ima pravico uporabljati naslov v letu 2022. O uporabi logotipa Slovenski avto leta 2022 zmagovalec sklene dogovor s prireditelji izbora.

11) Izključno pravico do razlage teh pravil ima vodstvo izbora Slovenski avto leta 2022. Vsaka druga pravna pot je izključena.

Blaž Poženel
predsednik izbora
Slovenski avto leta 2022

Ljubljana, 29. 09. 2021

Splošni pogoji nagradnega žrebanja

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Publimedia, d. o. o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Publimedia, d. o. o., ne zaračunava.

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Publimedia, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(4) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi kolikokrat želi, vendar pa je lahko v žrebanju izžreban le enkrat kot predvideva 5. člen tega pravilnika, točka (1).

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na www.slovenskiavtoleta.si.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na internetni strani Slovenski avto leta 2021, kjer nagradna igra tudi poteka. Ti mediji so Avto magazin, Delo in Slovenske Novice, Dnevnik in Nedeljski, Evo magazina, Komotar Minuta, Motorevije AMZS, Siol, Avtomobilnost TV Slovenija in Val 202 Radia Slovenija in Večer.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani družbe Publimedia, d. o. o., http://www.slovenskiavtoleta.si/.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradne igre v medijih ali jih ni izpolnil pravočasno.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator nagrado podeli v dobrodelne namene.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na internetni strani Slovenski avto leta 2021 in lahko tudi v sodelujočih medijih, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo studiu TV Slovenija na dan finalne prireditve nagradne igre

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. člen

(1) Organizator nagradne igre nagrajenca obvesti o prejemu nagrade in sicer na poštni naslov, ki ga je ob pričetku nagradne igre posredoval udeleženec. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi v sodelujočih medijih.

(3) Seznam nagrajencev je objavljen takoj po razpisani nagradni igri na spletni strani organizatorja in lahko tudi v sodelujočih medijih.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.
Če nagrajenec v sedmih dneh po pozivu ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno, kraj prevzema po naknadnem dogovoru z organizatorjem. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.
Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator Publimedia, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(2) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja o nagradi, pridobitve davčne številke in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
• davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• letnica rojstva (za potrditev polnoletnosti udeleženca nagradne igre).

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(5) Uporabniki podatkov so predstavnik organizatorja, ki je odgovoren za zbiranje in urejanje podatkov o nagrajencih, finančni referent, ki podatke obdeluje in posreduje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter odgovorna oseba za dostavo nagrad.

(6) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro na naslov iz 1. odstavka 7. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani http://www.slovenskiavtoleta.si/ in lahko tudi v sodelujočih medijih.

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov info@slovenskiavtoleta.si.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@slovenskiavtoleta.si

Ljubljana, 25. 11. 2020
Publimedia, d. o. o.

Podrobna opredelitev nagrade podjetja Goodyear:

(1) Nagrada, ki jo prejme nagrajenec je komplet zimskih pnevmatik Goodyear, po izbiri nagrajenca, glede na znamko in model avtomobila, ki je v lasti nagrajenca. Vrednost kompleta izbranih zimskih pnevmatik je odvisna od velikosti palcev le-teh.

(2) Nagrajenec je seznanjen, da je pogoj za prevzem nagrade predložitev prometnega dovoljenja in homologacijskega lista avtomobila, katerega lastnik je. V kolikor nagrajenec ni lastnik avtomobila, lahko nagrado ne glede na določbo 3. točke 5. člena pravil odstopi ožjemu polnoletnemu družinskemu članu (mož, žena, otrok). Z odstopom in sprejemom nagrade iz strani družinskega člana le-ta postane nagrajenec nagradne igre.

(3) Nagrado posameznemu nagrajencu v roku 90 dni od končane nagradne igre podeli Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o in se s posameznim nagrajencem dogovori za prevzem nagrade oz. nagrado pošlje po pošti na nagrajenčev naslov. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

Podrobna opredelitev nagrade »Fiat 500 Hybrid za mesec dni« podjetja Avto Triglav d.o.o., Ljubljana:

 

(1) Nagrada, ki jo prejme nagrajenec, je uporaba vozila Fiat 500 Hybrid za mesec dni.

(2) Nagrajenec je seznanjen, da je pogoj za prevzem nagrade predložitev veljavnega vozniškega dovoljenja. Nagrada je prenosljiva na ožje družinske člane (mož, žena, otrok). Z odstopom in sprejemom nagrade s strani družinskega člana le-ta postane nagrajenec nagradne igre.

(3) Za vnovčenje nagrade se nagrajenec dogovori najkasneje 14 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi neposredno s kontaktno osebo, ki jo nagrajencu sporoči organizator.

Nagrado »uporaba vozila Fiat 500 Hybid za mesec dni« nagrajencu podeli Avto Triglav d.o.o., Ljubljana in se z nagrajencem dogovori za prevzem in vračilo vozila na sedežu podjetja v Ljubljani. Nagrada mora biti izkoriščena do 31. marca 2021. Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in veljavnim vozniškim dovoljenjem, ter se strinjati s pogoji uporabe službenih vozil podjetja Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, ki so priloga splošnim pravilom nagradnega žrebanja. Nagrajenec se obvezuje, da bo v času uporabe vozila zanj skrbel kot dober gospodar, v skladu z ustreznimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji, da ga ne bo uporabljal za zaprtih stezah, tekmovanjih in brezpotjih, da vozila ne bo dal v najem in uporabo tretjim osebam, da bo pri uporabi upošteval zakonske in ostale prometne predpise ter nosil odgovornost za morebitne prometne prekrške, škodo na vozilu ter odgovornost do tretjih oseb.

(4) Dodeljena nagrada ni prenosljiva na tretje osebe, ni je mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna podjetje Avto Triglav d.o.o., Ljubljana. Nagrajenec se strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. V tem primeru vso finančno odgovornost in posledice nosi sam.