Pravila izbora 2020-09-10T23:34:50+02:00

Pravila izbora Slovenski avto leta 2021

1) Izbor Slovenski avto leta 2021 organizira devet slovenskih medijev, ki se ukvarjajo s poročanjem in predstavljanjem avtomobilov. Ti so: Motorevija AMZS, RTV Slovenija (Radio Val 202 in TV oddaja Avtomobilnost), Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Siol.net, Komotar Minuta, Avto magazin in Evo.

2) V izboru za Slovenski avto leta 2021 lahko sodelujejo modeli novih avtomobilov, ki so prišli na slovenski trg v letu 2020 in je bilo do 30. novembra 2020 registrirano najmanj 25 primerkov. Za ugotavljanje registracije veljajo podatki o registraciji MNZ.

Izključno pristojnost za določanje o tem, kateri avtomobili lahko sodelujejo v izboru Slovenski avto leta 2021, ima vodstvo izbora, ki ga sestavlja po en predstavnik vsake sodelujoče medijske hiše. V izbor lahko pridejo samo novi modeli avtomobilov, ne pa tudi nove karoserijske različice ali novi motorji oziroma drugi sklopi avtomobila.

V tekočem letu 2020 so se na seznam sodelujočih avtov v izboru Slovenski avto leta 2021 uvrstili:

AUDI A3
DS 3 CROSSBACK
FORD KUGA
FORD PUMA
HYUNDAI I10
HYUNDAI I20
HYUNDAI TUCSON
MERCEDES-BENZ GLA
MERCEDES-BENZ GLB
NISSAN JUKE
PEUGEOT 208
PEUGEOT 2008
RENAULT CAPTUR
SEAT LEON
ŠKODA OCTAVIA
TOYOTA YARIS
VOLKSWAGEN GOLF
VOLKSWAGEN ID.3

3) Izbor Slovenski avto leta 2021 poteka tako, da najprej glasujejo bralci in poslušalci vseh sodelujočih medijev. Vsak sodelujoči medij mora najmanj dvakrat objaviti glasovnico oziroma omogočiti glasovanje prek spleta. Glasovnica je enotno oblikovana in mora biti tako tudi objavljena v tiskanih oziroma drugih medijih (internet). Pri tiskanih glasovnicah je veljavna samo originalna glasovnica, pri internetnih glasovnicah je dovoljeno glasovanje enkrat na teden z enega IP naslova na medij.

V vsakem mediju bralci ali poslušalci glasujejo posebej. Avto, ki dobi v posameznem mediju največ glasov, dobi 6 točk, drugi 4, tretji 3, četrti 2 in peti 1 točko. Glasovanje bralcev, gledalcev in poslušalcev prek internetne glasovnice se začne 25. septembra 2020 ob 20.30 in traja do vključno petka, 27. novembra 2020, 23.59. Za tiskano glasovnico se šteje, da je glasovnica veljavna, če v posamezno uredništvo po pošti prispe do 27. novembra 2020.

V finale se uvrsti pet avtomobilov. Avto, ki v posameznem uredništvu prejme največ glasov, dobi 6 točk, avto, ki je na drugem mestu po številu glasov, dobi 4 točke, avto, ki je na tretjem mestu, dobi 3 točke, avto, ki je na četrtem mestu, dobi 2 točki, in avto, ki je na petem mestu, dobi 1 točko. Če dva avtomobila dobita enako število glasov, dobita število točk, ki pripada mestu, na katerega se uvrstita. Po seštevku glasovanj v vseh uredništvih po sistemu točkovanja 6-4-3-2-1 se v finale uvrsti pet avtomobilov, ki zberejo največ točk.

V finalu lahko vsaka znamka sodeluje z zgolj enim modelom. Če se v finale uvrstita dva modela iste znamke, v finalu sodeluje le bolje uvrščeni model.

Če imata dva avtomobila v glasovanju bralcev, gledalcev in poslušalcev enako število točk, je boljši tisti, ki je dobil več glasov (v absolutnem številu) bralcev, gledalcev in poslušalcev.

Glasovanje bralcev in poslušalcev je izključno namenjeno bralcem in poslušalcem sodelujočih medijev. Vsakršno nespoštovanje tega pravila bo vodstvo izbora kaznovalo, lahko tudi z izključitvijo avtomobila iz izbora Slovenski avto leta 2021, če je bilo zanj ugotovljeno nespoštovanje tega pravila.

4) V finalnem izboru sodelujejo uredništva sodelujočih medijev. Prvih pet avtomobilov v finalni izbor prinese ustrezno število točk glede na dosežen vrstni red v glasovanju bralcev in poslušalcev: prvouvrščeni avto 6, drugouvrščeni 4, tretjeuvrščeni 3, četrtouvrščeni 2 in petouvrščeni 1 točko. Te točke se upoštevajo tudi v končnem seštevku. Uredništva sodelujočih medijev glasujejo o finalistih na finalu izbora Slovenski avto leta 2021. Uredništvo lahko glasuje za določen avto, če ga je preskusilo v vožnji. Če avtomobila ni preskusilo v vožnji, mu lahko dodeli le minimalno število točk. Glasovanje poteka po sistemu 6 točk za prvo mesto, 4 za drugo…. eno točko za peto mesto. Avto, ki zbere največ točk, dobi naziv Slovenski avto leta 2021. V primeru enakega števila točk zmaga avto, ki je zbral več boljših mest, če pa tudi to ne zadošča, pa tisti, ki je v glasovanju bralcev dobil večje število glasov.

5) Uredništva sodelujočih medijev glasujejo v skladu z merili izbora. Ta so: oblika avtomobila, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev, primernost za slovenski avtomobilski trg. Pri glasovanju upoštevajo vsa merila izbora, razporeditev glede pomembnosti pa je prepuščena preudarku posameznih glasovalcev.

6) Nobeno uredništvo ali posameznik zaradi svojega glasovanja ne sme čutiti nikakršnih posledic. V primeru suma kakršnegakoli tovrstnega dejanja se skuša najprej s pogovorom razrešiti sporno situacijo. Če to ni mogoče, si vodstvo izbora pridružuje uporabiti vsa sredstva za zaščito svojih interesov in interesov sodelujočih medijev.

7) Prireditelj lahko ob glasovanju gledalcev, bralcev in poslušalcev o izboru za Slovenski avto leta 2021 organizira tudi podelitev nagrad in nagradno žrebanje, ki se opravi v sklopu zaključne prireditve.

8) Prvouvrščeni avto prejme skulpturo Slovenski avto leta v prehodno last za dobo enega leta – do 31. 12. 2021, manjšo skulpturo v trajno last in diplomo.

9) Finalisti izbora Slovenski avto leta 2021 lahko uporablja naziv Finalist izbora Slovenski avto leta 2021 od razglasitve finalistov 2. decembra 2020 do prireditve, na kateri bo izbran novi Slovenski avto leta 2021. Prireditev bo predvidoma 09. 1. 2021. O uporabi logotipa Finalist za Slovenski avto leta 2021 vsak od finalistov sklene dogovor s prireditelji izbora.

10) Zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2021 ima pravico uporabljati naslov v letu 2021. O uporabi logotipa Slovenski avto leta 2021 zmagovalec sklene dogovor s prireditelji izbora.

11) Izključno pravico do razlage teh pravil ima vodstvo izbora Slovenski avto leta 2021. Vsaka druga pravna pot je izključena.

Tomaž Porekar
predsednik izbora
Slovenski avto leta 2021

Ljubljana, 09. 09. 2020

Varovanje osebnih podatkov

Udeleženci nagradnega žrebanja s sprejemom teh Pravil soglašajo, da organizator nagradnega žrebanja posredovane podatke obdeluje za namen izbora za Slovenski avto leta 2021 in izvedbe nagradnega žrebanja.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, ulica in kraj, poštna številka in pošta) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Organizator nagradnega žrebanja je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Organizator nagradnega žrebanja bo na zahtevo udeleženca nagradnega žrebanja glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Organizator nagradnega žrebanja brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namen izbora za Slovenski avto leta 2021 in izvedbe nagradnega žrebanja.